VÝVOZ DO ČÍNY A ÁZIE


Základom úspešného exportu do Číny a Ázie je dokonalá znalosť miestneho prostredia, porozumenie, chápanie čínskej etikety a mnoho iného. Ponúkame Vám komplexné poradenstvo a asistenciu pri exporte do Číny/Ázie. Ak chcete exportovať do Číny alebo expandovať na ázijský trh kontaktujte nás.

Predtým, než nás budete kontaktovať si pozorne prečítate a zodpovedajte nasledovné často kladené otázky (Export do Číny):1. Chcem exportovať do Číny. Čím začať?

Pozorne si preštudujte nasledujúce otázky a odpovede, zoznámte sa s ponukou našich služieb, prečítajte si naše stránky. Potom zvážte Vaše exportné a finančné možnosti a dohodnite si termín a miesto konzultácie.

 

2. Aké sú podmienky exportu do Číny?

Exportovaný tovar musí byť v ČLR registrovaný (registrácia produktu v Číne je časovo a finančne náročným procesom) a príslušne certifikovaný, jeho dovoz musia povoľovať aj vyhlášky prijaté v januári 2004 (napríklad v stavebníctve) v niektorých prípadoch aj príslušné ministerstvá (napríklad pri uvedení nového kozmetického výrobku na trh sa vyžaduje súhlas Ministerstva zdravotníctva Čínskej ľudovej republiky). Špeciálnou kapitolou spojenou s exportom je balenie a precízne značenie obalov s tovarom.

 

3. Čo všetko môžem exportovať do Číny?

Exportovať môžete takmer všetko na čo nájdete v číne odberateľa.

Cenovo najvýznamnejšie slovenské komodity exportované do Číny sú výrobky zo železa a ocele, elektrické motory a generátory, ložiská, stroje na spracovanie kaučuku a prevodové hriadele. Zo Slovenska sa do Číny vyviezli taktiež farmaceutické substancie, hydraulické čerpadlá a motory, automatické práčky, platne, polotovary z vulkanizovaného kaučuku, spojivá na odlievacie formy alebo jadrá, amínozlúčeniny, časti, súčasti a príslušenstvo motorových vozidiel, vozidlá, kotly na ústredné kúrenie, stolové sklo, drevo, tkaniny, radiátory, kože, automatické regulačné a riadiace prístroje.


Perspektívnym odvetvím sú aj služby. Mimoriadne atraktívne sú oblasti ako bankovníctvo, poisťovníctvo a iné finančné služby, hlavne z dôvodu, že ide o oblasť s vysokou pridanou hodnotou. Spoločnosti z rozvinutých krajín sú v týchto oblastiach vo výhode, pretože čínske firmy im dokážu podstatne ťažšie konkurovať. Ďalšími dôvodmi sú nárast počtu čínskych obyvateľov z vyššími príjmami a najvyššia miera úspor na svete, ktorú dosahuje práve Čína.  

Enormný záujem dnešná Čína prejavuje o high-tech technológie a luxusné tovary.

 

4. Môžem exportovať do Číny aj v malom množstve?

Určite áno. Ale závisí to od tovaru, ktorý chcete exportovať.

Je na zváženie či zisk z predaja malého množstva tovaru pokryje napríklad Vaše výdavky spojené s obchodnými cestami do Číny. Priame rokovania s čínskymi partnermi sú potrebné viac ako v prípade iných obchodov. číňania vyžadujú osobné stretnutia a opakované rokovania v každej novej záležitosti. Skúsenosti exportérov potvrdzujú, že dohovárať sa telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty je možné len u dlhodobých partnerov. Čínska strana totiž očakáva od zahraničného partnera časté návštevy, dodávky mnohých vzoriek a dokumentácie (na vaše náklady).

 

5. Aké sú bariéry exportu do Číny?

Za bariéry čínskeho trhu možno považovať nasledujúce:
 • veľká konkurencia a vysoké náklady pri vstupe (napríklad vysoká finančnú náročnosť na udržiavanie stálej reprezentácie, značné výdavky spojené s obchodnými cestami do Číny),
 • protekcionistická obchodná politika,
 • byrokracia,
 • netransparentnosť a korupcia,
 • zložité budovanie mena.


Existujú aj problémy, s ktorými sa stretli nielen slovenskí exportéri. Ide hlavne o:

 • zvládnutie problematiky osobných vzťahov (guanxi),
 • nečestnosť a nedodržiavanie práv duševného vlastníctva,
 • odlišný spôsob rokovania,
 • jazyk komunikácie,
 • neodbornosť a nespoľahlivosť čínskych partnerov,
 • neuhrádzanie platieb načas,
 • voľné zmluvy a komplikované riešenia sporov.

 

Problémom je rýchlosť dodania. Inými slovami, obchodovanie s Čínou je zložité aj preto, že slovenské firmy majú šancu iba na realizovanie obchodov, ktoré nie sú veľmi rýchle.


9. Kde získam ďalšie potrebné informácie o exporte do Číny?


Zvážte čo, v akom množstve, v akej kvalite, v akej cene a ako často chcete do Čínskej ľudovej republiky exportovať. Až potom nám napíšte alebo zavolajte a dohodnite si termín a miesto konzultácie.

 

10. Aké druh dopravy je najvýhodnejší pre prepravu tovaru pri exporte do Číny a Ázie?

Druh dopravy tovaru závisí od termínu dodávok, ktoré požaduje čínska strana. Preprava loďou trvá štyri až šesť týždňov, letecky do týždňa za troj až štvornásobne vyššiu cenu.

 

13. Čína je veľká krajina. Do ktorej jej časti/oblasti sa oplatí exportovať?

Oblasť exportu je okrem iného závislá aj od kvality tovaru, ktorý chcete vyvážať. Do rozvinutých oblastí možno iba špičkový tovar, ktorý obstojí v tvrdej cenovej konkurencii. Pri následných vývozných aktivitách, je potrebné ponúkať technický stále vyspelejší tovar a byť flexibilný ohľadne zmien ponúkaných produktov. Samozrejme, že je ťažké, podobne ako všade vo svete, presadiť sa na miestach, ktoré už zahraničný konkurenti ‚‚strážia‘‘.

Uvedomiť si treba, že existujú výrazné rozdiely v jednotlivých oblastiach Číny, ktoré majú špecifické podmienky a zvyklosti v obchode. Niektorí autori dokonca tvrdia, že vzhľadom na odlišné kultúrne podmienky a mentalitu v provinciách a v ich častiach Čína nepredstavuje jeden trh, ale je tu mnoho odlišných trhov.


memory usage 883.98 kb